* Kömür Yakma Talimatı
* Kömür Satın Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
* Kömürle İlgili Terimler
 
Kömürle İlgili Terimler

TÜVENAN KÖMÜR:Tüvenan kömür, bir kömür ocağından tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham kömürdür.

 

KRİBLE KÖMÜR: Krible kömür, ayıklama ve eleme işlemine tabi tutulmuş tüvenan kömürdür.

 

ELENMİŞ KÖMÜR: Elenmiş kömür, belli delik aralıklı eleklerden elenmiş ve belli boyut sınırları arasında sınıflandırılmış kömürdür.

 

TEMİZLENMİŞ KÖMÜR: Temizlenmiş kömür, yaş veya kuru bir sistemle temizleme işlemi görmüş kömürdür.

 

YIKANMIŞ KÖMÜR: Yıkanmış kömür, yaş bir temizleme işlemi görmüş kömürdür.

 

TOPLAM RUTUBET (NEM): Numune olarak alınmış olan kömürde standart şartlar altında bertaraf edilebilen rutubet miktarıdır.

 

BÜNYE RUTUBETi (Bünye Nemi - Higroskopik Nem): Havada kuru kömür numunesinin 105 C sıcaklıkta oksijensiz bir ortamda sabit bir ağırlığa ulaşıncaya kadar kaybettiği rutubettir.

 

SERBEST RUTUBET (Yüzey Rutubeti - Kaba Nem): Tüvenan kömürün, havada kuru kömür haline dönüşünceye kadar kaybettiği rutubet olup buna kaba nem adıda verilir.

 

HAVADA KURUMUŞ KÖMÜRDE RUTUBET (NEM): Maruz kaldığı havada yaklaşık bir dengeye ulaşan kömür numunesindeki rutubettir.

 

TOPLAM KÜL : Bir kömür numunesinin tam yakılması sonucu arta kalan mineral maddelerin toplam ağırlığının olarak ifadesidir.

 

BAĞIL KÜL : Fiziksel yollarla kömürden uzaklaştırılamıyan mineral maddelerdir.

 

GAZ : Kömürün havasız ( oksijensiz) ortamda ısıtılması ve damıtılması sırasında kaybettiği kütledir. Uçucu madde ve Rutubet toplamından oluşur.

 

UÇUCU MADDE : Kömürdeki gaz miktarından rutubet miktarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir. SABİT KARBON : Kömürdeki ; Rutubet, Kül ve Uçucu Madde toplamlarının 100den çıkartılması ile bulunan değerdir.

 

ELEMENTEL KARBON : Kömürün bileşiminde bulunan sabit(serbest) ve bağlı karbon toplamından oluşan değerdir. SAF KÖMÜR : Kömürde faydalanılan kısım olup, Uçucu madde ve Sabit karbon toplamından oluşur.

 

KOK : Kömürdeki Sabit karbon ve Kül miktarının toplamıdır.

 

KOK HASSASI: Gaz tayini sonucu kalan kömürün şekil ve renginin ifadesidir.

 

TOPLAM KÜKÜRT : Kömür numunesi içerisindeki tüm kükürt bileşiklerinin ( sülfat,organik, serbest,pirit, kalkopirit v.b.) ihtiva ettiği kükürdün de olarak ifadesidir.

 

KÜLDE KALAN KÜKÜRT: ( Yanmaz Kükürt) Kömür numunesinin en fazla 850 C da tam yakılması sonucu elde edilen kül içerisinde sülfatlı bileşikler halinde kalan kükürdün de olarak ifadesidir.

 

YANAR KÜKÜRT: Kömür numunesinin en fazla 850 C da tam yakılması sonucunda yanma gazlarında kükürt bileşiği halinde bulunan kükürdün de olarak ifadesidir.

 

YUKARI ( ÜST ) ISI DEĞERİ:(Kalori Değeri) Kömür numunesinin kalorimetre bombasında tam yakılması sonucu açığa çıkan ısının Kcal/Kg. olarak ifadesidir